středa 13. prosince 2017

Kapsiki | Higi

Kmen má asi 300 tisíc lidí žijících v centrálním Sahelu po obou stranách Nigerijsko – Kamerunské hranice. Na Kamerunské straně jsou nazýváni Kapsiki, na Nigerijské Higi. Původně, ostatně jako všechny africké kmeny, animisté, v 17. století, při expanzi muslimů z území dnešního Čadu a Nigerie, mnozí násilím konvertovali k islámu. Převážná část kmene ale před muslimy utekla do hraničních hor Mandara mountains a zůstala u své původní víry.

Jsou zemědělci a i v nehostinných podmínkách sahelu a kamenitých kopcích mají svá políčka, na nichž pěstují převážně luštěniny, proso, čirok, sezam, sóju ale i arašídy. K domácím zvířatům patří kozy, ovce, slepice, ale u bohatších rodin můžeme najít i krávy. Na tržištích původně směňovali část své úrody s obchodníky. Postupně směnný obchod nahradil prodej a sortiment tržišť se rozšířil o jídlo, tradiční „pivo“ bill bill i o tradiční a umělecké předměty. Například v jedné vesnici rozšířené zdobené přilbice z kapabaše používané místními dámami spolu s piercingem jako módní doplněk.
Lidé Kapsiki bydlí v malých, většinou hliněných či kamenných kruhových domech se slaměnou střechou. Kdy každá místnost je samostatný dům. 
Tvoří polygamní manželství, což muži i ženy považují za výhodné z hlediska rozdělení práce a možnosti obživy. Počet žen ale závisí na movitosti manžela, protože si tradičně ženu od její původní rodiny muži kupují. Nejčastější jsou rodiny s jednou nebo dvěma ženami, manželství mohou být ale také mnohočetnější. Např. ve vesnici Oudjilla žije muž s 52 ženami a 147 dětmi (jako atrakce je již zapsán v mezinárodních turistických průvodcích, což rodině skýtá další zdroj obživy).
Dle tradic Kapsiki je možné provdanou ženu, pokud svému muži porodí dvě děti rozhodnutím otce vzít zpět a „prodat“ ji do nového manželství s jiným mužem.
Děti jsou od mala, jako ostatně v celé Africe, levnou pracovní silou. Starají se o mladší sourozence, o domácí zvířata, pracují na polích. Děti i z malých vesnic chodí od zhruba šesti let do školy (v obou zemích, na jejichž území žijí, je povinná školní docházka), ovšem v sezóně má před školou přednost práce na poli a obživa rodiny.
Současné „problémy s civilizací“ vidí například v tom, že dnes potřebují peníze, bez kterých se do nedávna dobře obešli a že musí platit daně. Další z novodobých problémů je plánování rodičovství. V současné době není jednoduché uživit mnoho dětí ani mít děti narozené téměř po sobě a tak by někteří muži rádi využili osvěty poraden plánovaného rodičovství (ty nabízejí poradenství mladým dívkám v oblasti sexuologie a základů hygieny, radí v oblasti antikoncepce a plánování těhotenství, ale také např. při problémech v rodinných vztazích a při domácím násilí). Ženy ale většinou do poradny jít nechtějí, a pokud na naléhání přece jen jdou, domnívají se, že vyvolený muž nechce mít děti, což je pro ně traumatizující představa a tak se může stát, že od muže odejdou.

Mj. konec migrace kmene Kapsiki má náhodnou podobnost s naší historií. Když na útěku před Muslimy lidé hledali nové území, jejich vůdce Siki v jedné části hor vylezl na kopec Rhum, rozhlédl se po krajině a prohlásil, že tady je ta země, kde zůstanou. Založili vesnici, kterou pojmenovali Rhumsiki a ta byla počátkem kmene, jemuž se od těch dob říká Kapsiki.